Direkt till innehåll

Avfart stängs i Björlandamotet

Den 22-28 april stängs avfarten från Hisingsleden norrifrån i Björlandamotet. Trafiken leds om, så räkna med längre restider.

Trafikverket bygger om Hisingsleden mellan Vädermotet och Björlandavägen för att höja trafiksäkerheten för samtliga trafikslag och öka kapaciteten för godstrafik. Detta innebär att trafiken påverkas på olika sätt i perioder.

Omledning via Kålseredsmotet

Den 22-28 april sker nästa trafikförändring kring Björlandamotet då avfarten från Hisingsleden norrifrån stängs på grund av räckesmontage och ytskiktsarbeten. Trafiken mot Björlandavägen leds om via Kålseredsmotet och Sörredsvägen, se karta. Detta innebär en omväg, så räkna med längre restider.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att avfarten från Hisingsleden norrifrån stängs i Björlandamotet och trafiken leds om via Kålseredsmotet och Sörredsvägen.

 

Ändrade körvägar

När det gäller busstrafiken ändras körvägen för linje 139 och hållplatsen Batterifabriken ställs in från den 22 april klockan 04.00 till den 29 april klockan 04.00. Därefter får busslinjen sin permanenta körväg mellan Sörredsmotet och Batterifabriken.

Fortsatta arbeten

Därefter – under veckorna 19-23 – påverkas trafiken längs med Hisingsleden och Björlandavägen på olika sätt på grund av asfaltering och linjemålning. Asfaltering utförs till stor del nattetid för att påverka trafiken så lite som möjligt. Du som trafikant får räkna med måttlig påverkan på framkomligheten dessa veckor och att resan kan ta lite längre tid än vanligt.

Gång- och cykeltrafiken påverkas främst under veckorna 20 och 21. För dig som är intresserad planeras den nya gång- och cykelbanan mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen öppna i sommar. Då ska även den ombyggda delen av Hisingsleden stå helt klar.

Trafikverkets information om arbetena längs Hisingsleden.

Läs också