Direkt till innehåll

Avstängningar vid Rollsbomotet nattetid

Nätterna den 18-19 och 19-20 december stängs Rollsbovägen samt vissa på- och avfarter vid Rollsbomotet längs E6 nära Kungälv. Orsaken är rondellbygge.

Bygget av en ny rondell på Rollsbovägen i höjd med Rollsbomotet, längs E6 nära Kungälv, pågår för fullt.

Trängre förbi arbetsområdet

Detta innebär att det är begränsad framkomlighet på Rollsbovägen förbi arbetsområdet och i vissa relationer mellan Rollsbovägen och på- och avfarten till/från E6 söderut. Dessutom är hastigheten förbi arbetsområdet sänkt till 30 kilometer i timmen under vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00, då arbetet pågår.

Gående och cyklister leds genom arbetet på en tillfällig gång- och cykelväg.

Avstängningar kvälls- och nattetid

Den 18-19 och 19-20 december mellan klockan 19.00 och 05.00 påverkas trafiken kring Rollsbomotet ytterligare. Då stängs Rollsbovägen för all trafik – inklusive gång- och cykeltrafiken – i höjd med Rollsbomotet samt på- och avfarten till/från E6 söderut. E6-trafiken leds om via Kungälvsmotet och den lokala trafiken hänvisas via Marstrandsvägen och Karebyvägen, se karta nedan.

Arbetet med den nya rondellen pågår senast till årsskiftet 2023/2024. Fram till dess råder det alltså begränsad framkomlighet kring arbetsområdet.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att Rollsbovägen samt på- och avfarten till/från E6 söderut stängs.

Läs också