Direkt till innehåll

"Bananbron" vid Lilla Bommen stängs

Onsdagen den 2 oktober stängs bron över E45 öster om Södra Sjöfarten. Fordonstrafiken leds om via Stadstjänarebron.

Från och med den 2 oktober är bron som går över E45 vid Södra Sjöfarten stängd för all trafik. Orsaken är att Hisingsbron ska utföra arbeten i närheten av bron och av säkerhetsskäl stängs därför ”Bananbron”.

Omledning via Stadstjänarebron
Under avstängningen leds fordonstrafiken om via rondellen norr om Centralstationen och över den nya Stadstjänarebron. Sedan tidigare är ett bilkörfält öppet på nya Stadstjänarebron som går österut till korsningen Vikingsgatan-Kilsgatan. I och med stängningen av ”Bananbron” skapas en anslutning västerut från Stadstjänarebron mot Lilla Bommen/Norra Sjöfarten.

Gång- och cykeltrafiken hänvisas till den nya dubbelriktade gång- och cykelbanan som går intill bilkörfältet i båda riktningarna, se karta nedan.

Detta innebär alltså att från och med den 2 oktober kan alla trafikslag ta sig både österut mot Gullbergsstrandsområdet och västerut mot Lilla Bommen via den nya Stadstjänarebron.

Arbetet vid ”Bananbron” beräknas vara klart tidigast till årsskiftet 2019/2020 och då öppnas bron på nytt.

Klicka för större karta:

Läs också