Direkt till innehåll

Bättre framkomlighet i Stenungsundsmotet

Trafikverket breddar påfarten till E6 söderut vid Stenungsundsmotet – påfarten öppnar för dubbelriktad trafik måndagen den 9 oktober.

Trafikverket har sedan tidigare uppmanat trafikanter att köra via E45, väg 44 och väg 678 – efter skredet på E6 vid Stenungsund. Samtidigt har man förståelse för att närboende och lokala godstransporter behöver använda även det mindre vägnätet. För att underlätta för tung trafik och transporterna av farligt gods till och från Stenungsunds industriområde har Trafikverket breddat påfarten söderut vid Stenungsundsmotet.

Bättre trafikflöde genom Stenungsunds centrum

Den nya påfarten väntas öppna för trafik på måndag den 9 oktober. Påfarten som tidigare varit enfilig blir nu dubbelriktad med ett körfält i vardera riktningen och kommer att avlasta trafiken genom Stenungsunds centrum och för trafikanter som kör genom Stora Högamotet.

– Man såg redan i ett tidigt skede att påfarten behövde breddas för dubbelriktad trafik, framför allt för att transporten av farligt gods till och från industriområdet inte ska behöva gå genom centrum. Vi kom igång tidigt med arbetet och har jobbat intensivt sedan dess. Så det känns väldigt bra att kunna öppna för trafik redan på måndag, säger Alexander Åkerstedt, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

En av flera åtgärder

Arbetet med att bredda påfarten är en av flera åtgärder som görs för att kunna leda trafiken på ett så bra sätt som möjligt efter jordskredet på E6 utanför Stenungsund den 23 september. Även åtgärder vid Stora Högamotet planeras för att förbättra trafikflödet i området.

Läs också