Direkt till innehåll

Bättre framkomlighet på väg 158

Nytt busskörfält på Säröleden är en av flera förbättringar när arbetet mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet nu avslutas.

Trafiken på väg 158, Säröleden, ökar då staden växer i området kring Nya Hovås. Med anledning av detta startade flera olika trafikprojekt i april 2020 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet. Nu är flera av de stora arbetena på sträckan klara.

Slutförda arbeten och förbättringar
Från Hovåsmotet och söderut mot Brottkärrsmotet är det nya busskörfältet färdigt. Detta ger en bättre framkomlighet på sträckan, då kollektivtrafik nu separeras från övrig trafik. Det nya kollektivtrafikkörfältet knyts även samman med den pendelparkering som byggdes 2017.

För gående och cyklister har framkomligheten mellan moten förbättrats, då den tidigare gång- och cykelbanan har förlängts. För att minska buller för de boende i området har flera bullerskyddsåtgärder gjorts.

Hovåsmotet har också fått en ny avfart för norrgående trafik samt en påfart för södergående trafik. Under byggperioden har dessutom underhållsarbeten utförts av bron över Hovås Allé i Brottkärrsmotet.

Nästan klara
Trots att de stora arbetena avslutas återstår vissa efterarbeten som kommer att utföras under vecka 28, det vill säga 12-18 juli. Arbeten som gör att trafiken får en sänkt hastighet när ett körfält tillfälligt stängs. Ytterligare efterarbeten kommer att utföras nattetid efter semestern då nya portaler och skyltar ska på plats.

På sträckan mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet är det nu två körfält i norrgående riktning samt ett busskörfält och ett körfält i södergående riktning.

Du kan läsa mer om arbetet på väg 158 under “Mer information” i högerspalten.

Klicka på kartan för större bild.

Karta över sträckan Hovåsmotet - Brottkärrsmotet

Läs också