Direkt till innehåll

Begränsad framkomlighet på Lillhagsvägen

Perioden 12-27 augusti asfalteras Lillhagsvägen. En sida i taget asfalteras etappvis, trafiken regleras med skyltar och flaggvakter.

Arbetet på Lillhagsvägen kommer alltså att ske etappvis i båda riktningarna, dock kommer endast en sida i taget av vägen att beröras.

Under tiden som arbetet pågår sänks hastigheten på vägen. Framkomligheten blir begränsad, men ett körfält kommer hela tiden att vara öppet på den sträcka där arbetet pågår.

Trafiken regleras med både skyltar och flaggvakter, och du som kör på Lillhagsvägen där arbete pågår uppmanas att visa hänsyn till vägarbetarna på plats.

Läs också