Direkt till innehåll

Begränsad framkomlighet på Operagatan

Den 20-23 juni är endast ett körfält öppet i varje riktning på delar av Operagatan, då Västlänken ska utöka sitt arbetsområde. Arbetet påverkar trafiken kl. 07-19.

Den 20-23 juni mellan klockan 07.00 och 19.00 utförs arbeten för att utöka Västlänkens arbetsområde vid Centralstationen/Lilla Bommen. Det innebär att trafiken leds förbi arbetsområdet, i höjd med korsningen Operagatan-Kanaltorgsgatan, i ett körfält i varje riktning. Det kan ge längre restid då bil- och kollektivtrafiken får samsas i samma körfält.

Arbetet kan även komma att påverka trafiken som ska ut från Nordstans parkeringshus via Kanaltorgsgatan, där det finns risk för köer, då framkomligheten begränsas på Operagatan.

Gång- och cykeltrafiken i området påverkas inte utan tar sig fram som vanligt.

Under måndagen den 20 juni påverkas kollektivtrafiken, då hållplatsen Operan stängs för trafik mot Stenpiren/Järntorget. Sök din resa i appen Västtrafik To Go.

De pågående sprängningsarbetena som kan ske i höjd med Packhusplatsen, vardagar klockan 09-15 och 17-19, fortgår som vanligt men ska inte påverka trafiken.

Klicka på kartan för större bild.

Kartan visar aktuell omledning av trafiken på Operagatan 20-23 juni 2022

Läs också