Direkt till innehåll

Begränsad framkomlighet på Salsmästaregatan

Den 2 juli-21 augusti påverkas bil- och kollektivtrafiken på Salsmästaregatan på olika sätt. Under en del av perioden stängs gatan helt för genomfart.

På grund av Tingstadstunnelns renovering kommer trafiken på Salsmästaregatan att påverkas i olika etapper under sommarveckorna.

Med start den 2 juli klockan 23.30 stängs ett av två körfält på Salsmästaregatan vid bron över Tingstadstunnelns mynning. Trafiken släpps fram växelvis med hjälp av trafiksignal. Detta gäller fram till den 16 juli klockan 23.30.

Gatan stängs för genomfart

Därefter stängs gatan helt för genomfartstrafik fram till den 6 augusti klockan 23.30. Under den här tiden får biltrafiken välja andra vägar och busstrafiken får ändrade körvägar. Du som ska till någon av verksamheterna i området får tänka på att välja rätt väg beroende på vart du ska – Frihamnsmotet eller Tingstadsmotet (se karta). Om du råkar hamna fel ändå så finns möjlighet att vända tillbaka vid avstängningen.

karta som visar med ett rött kryss att salsmästaregatan är avstängd

Från den 6 augusti klockan 23.30 är det återigen växelvis trafik i ett körfält, som längst fram till morgonen den 21 augusti då vägen beräknas kunna öppna helt igen.

Gående och cykeltrafiken ska kunna ta sig fram under hela perioden.

Läs också