Direkt till innehåll

Begränsad framkomlighet vid Sahlgrenska

Från den 20 mars råder begränsad framkomlighet för bil- och busstrafiken i höjd med Sahlgrenska huvudentrén.

Ledningsarbeten ska utföras på Per Dubbsgatan i höjd med Sahlgrenska huvudentrén från den 20 mars och fram till preliminärt början av december.

Under den här tiden stängs gång- och cykelbanan mellan Sahlgrenska huvudentrén och Ehrenströmsgatan (se karta) och gående och cyklister leds om via ett av bilkörfälten. Detta innebär i sin tur att bil- och busstrafiken får samsas i ett körfält istället för två i riktning mot Wavrinskys Plats.

Under 2024 väntas ledningsarbetet fortsätta med en annan trafiklösning. Vi återkommer med mer information då.

Klicka på karta för större bild:

Karta som visar att gång- och cykelbanan stängs mellan Sahlgrenska huvudentrén och Ehrenströmsgatan.

Läs också