Direkt till innehåll

Begränsningar längs Sankt Sigfridsgatan

Den 12-16 juni pågår ett vägarbete i korsningen Sankt Sigfridsgatan-Mejerigatan, vilket påverkar trafiken kvälls- och nattetid.

På grund av ett vägarbete i korsningen Sankt Sigfridsgatan-Mejerigatan påverkas trafiken på olika sätt den 12-16 juni mellan klockan 19.00 och 05.00.

Detta gäller:

– Under samtliga nätter är endast ett körfält öppet i varje riktning längs Sankt Sigfridsgatan förbi arbetsområdet.

– Natten den 14-15 juni stängs anslutningen från Sankt Sigfridsgatan norrifrån till Mejerigatan (se karta). Trafiken hänvisas till alternativa vägar.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att man inte kan köra från Sankt Sigfridsgatan norrifrån och in på Mejerigatan.

 

– Natten den 15-16 juni stängs anslutningen från Sankt Sigfridsgatan norrifrån till Mejerigatan samt anslutningen från Mejerigatan till Sankt Sigfridsgatan i södergående riktning (se karta). Trafiken hänvisas till alternativa vägar.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar stängda anslutningar i korsningen Sankt Sigfridsgatan-Mejerigatan.

Läs också