Direkt till innehåll

Begränsningar på broarna under Varvet

Den 18 maj anordnas Göteborgsvarvet och det blir svårare att ta sig fram i staden. Bland annat påverkas trafiken på Älvsborgsbron och Hisingsbron – räkna med längre restid.

Lördagen den 18 maj klockan 13.00 anordnas löparfesten Göteborgsvarvet med start och mål vid Slottsskogsvallen. Stadens gator fylls med löpare och publik, vilket innebär att du får det svårt att ta dig fram längs bansträckningen, oavsett vilket trafikslag du väljer.

Ena sidan av Älvsborgsbron stängs

Loppet går bland annat över Älvsborgsbron och Hisingsbron och trafiken över respektive älvförbindelse påverkas på olika sätt.

På Älvsborgsbron hålls endast två körfält öppna mot Hisingen och ett körfält öppet mot centrum från fredagen den 17 maj klockan 22.00 till senast den 19 maj klockan 01.00. Detta innebär att trafik på E45 från centrum mot Hisingen får vända i Gnistängsmotet för vidare resa över Älvsborgsbron.

Räkna med köer och längre restider – håll koll på det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen. Eventuella förseningar i busstrafiken finns i appen Västtrafik To Go.

Även gång- och cykeltrafiken dubbelriktas på den västra sidan av bron ut mot havet – detta gäller dock endast under själva loppet. Ta det försiktigt och visa hänsyn till dina medtrafikanter.

Gång- och cykeltrafik dubbelriktas

På Hisingsbron dubbelriktas gång- och cykeltrafiken på brons östra sida mellan klockan 12.30 och 18.15. Från Hisingssidan hänvisas gående och cyklister via gång- och cykelbanan vid Hjalmar Brantingsplatsen för att ta sig vidare upp på bron.

Under evenemanget sker heller ingen broöppning av Hisingsbron, från klockan 12.00 till 18.15. Detta gäller för sjötrafik med höjd mer än 12 meter, som inte kan passera bron i stängt läge.

Vår artikel om hur trafiken i stort påverkas av Göteborgsvarvet.

Läs också