Direkt till innehåll

Begränsningar vid Jaegerdorffsplatsen

Den 9-18 juni pågår vägarbeten i korsningen vid hållplats Jaegerdorffsplatsen på vardagar kvälls- och nattetid, vilket påverkar alla trafikslag.

Ett vägarbete ska utföras i korsningen Karl Johansgatan-Majnabbegatan – vid hållplats Jaegerforffsplatsen – den 9-18 juni på vardagar mellan klockan 21.00 och 06.00.

Begränsad framkomlighet

Under den här perioden påverkas alla trafikslag i och kring korsningen på olika sätt. Fordonstrafiken kommer att kunna passera korsningen men med begränsad framkomlighet. Som vanligt är det viktigt att ta det extra försiktigt när du passerar arbetsområdet. Bilister från Majnabbegatan kommer endast att kunna svänga höger in på Karl Johansgatan – följ skyltning på plats.

Tillfälliga busshållplatser

Resenärer i busstrafiken påverkas genom att en tillfällig hållplats anläggs i vardera riktning längs Karl Johansgatan vid Jaegerdorffsplatsen. Spårvagnstrafiken kommer dock fram precis som vanligt. Sök alltid din resa i appen Västtrafik To Go för att upptäcka eventuella förändringar eller förseningar.

Gående i korsningen kommer alltid att ha ett övergångsställe öppet.

Läs också