Direkt till innehåll

Begränsningar vid korsning nära Sahlgrenska

Den 27-29 maj påverkas trafiken på Guldhedsgatan i riktning mot Sahlgrenska. Dessutom försvinner möjligheten att korsa korsningen Guldhedsgatan-Medicinaregatan.

Ett brunnsarbete ska utföras på Guldhedsgatan från den 27 maj klockan 07.00 till den 29 maj klockan 16.00. Detta innebär att trafiken påverkas på olika sätt.

Ett av två körfält stängs på Guldhedsgatan mellan Fricksgatan och Medicinaregatan i riktning mot Sahlgrenska, se karta. Detta påverkar bil- och busstrafiken på sträckan. Håll koll på eventuella förseningar i busstrafiken i appen Västtrafik To Go.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar begränsningar på Guldhedsgatan mot Sahlgrenska och att man inte kan korsa korsningen Medicinaregatan-Guldhedsgatan.

 

Dessutom försvinner möjligheten att korsa korsningen Medicinaregatan-Guldhedsgatan. Trafiken hänvisas till närmaste möjliga korsning. Högersvängen från Medicinaregatan till Guldhedsgatan i riktning mot Sahlgrenska hålls dock öppen.

Spårvagnstrafiken påverkas inte utan kommer fram som vanligt. Detsamma gäller gång- och cykeltrafiken.

Läs också