Direkt till innehåll

Begränsningar vid Wavrinskys plats

Den 6-9 februari pågår ett spårarbete vid Wavrinskys plats, som begränsar framkomligheten för flera trafikslag.

Nu har det blivit dags för ett spårarbete i höjd med hållplatsen Wavrinskys plats i Guldheden, vilket kommer att begränsa framkomligheten i området för alla trafikslag.

Bussar kör i allmänna körfält

Arbetet pågår från den 6 februari klockan 20.00 till den 9 februari klockan 10.00. Under den här tiden kör bussarna i allmänna körfälten och angör tillfälliga hållplatser vid Wavrinskys plats.

Från den 7 februari klockan 20.00 till den 8 februari klockan 04.00 är också spårvagnstrafiken inställd mellan Wavrinskys plats och Marklandsgatan. Bussar ersätter då på sträckan.

Sök alltid din resa i kollektivtrafiken i appen Västtrafik To Go.

Bilar och bussar får samsas

Eftersom bussarna kör i allmänna körfälten begränsas framkomligheten för biltrafiken i området. När bussarna angör de tillfälliga hållplatserna kan det också förekomma kortare stopp i körfälten närmast hållplatsen.

Gång- och cykeltrafiken får också begränsad framkomlighet i området, då delar av den befintliga gång- och cykelbanan tas i anspråk för tillfällig busshållplats.

Läs också