Direkt till innehåll

Beläggningsarbete kring Nya Allén

Den 21-24 maj utförs asfaltering kring Nya Allén kvälls- och nattetid, som begränsar framkomligheten. Trafiken kan dock alltid ta sig fram.

Asfalteringen sker mellan klockan 20:00 och 05:00 på delar av Nya Allén, Parkgatan och Södra Vägen, se karta nedan.

Klicka för större karta:

 

Arbetet utförs i ett körfält i taget, vilket innebär att ett körfält alltid kommer att vara öppet. Trafiken regleras med hjälp av skyltar och flaggvakter och hastigheten sänks till 30 kilometer i timmen.

Alla trafikslag förutom spårvagnarna påverkas. Följ skyltar och hänvisningar på plats.

Gå in på Västtrafik för mer information om kollektivtrafiken

Arbetet med att återställa efter asfalteringen kan dröja några veckor, eftersom dessa arbeten kräver uppehållsväder.

Läs också