Direkt till innehåll

Berzeliigatan dubbelriktas

Från den 9 december dubbelriktas Berzeliigatan mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan för att underlätta trafiksituationen under bygget av Engelbrektslänken.

Engelbrektslänken är en ny spårväg längs Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan och ska byggas för att göra spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt. Vid oförutsedda händelser och under renoverings- och ombyggnadsarbeten kommer spårvagnstrafiken att kunna ledas om via Engelbrektslänken, vilket avlastar trafiken vid bland annat Brunnsparken.

Nya körvägar

Under bygget av den nya spårvägen kommer fordonstrafiken på Engelbrektsgatan att behöva stängas av och ledas om i perioder. För att kunna säkra framkomligheten under byggtid behöver därför Berzeliigatan dubbelriktas, vilket är möjligt på grund av att trafikmängderna har gått ner i området de senaste åren.

Bygget av Engelbrektslänken beräknas starta under 2024 men Berzeliigatan dubbelriktas redan från den 9 december i år. Detta för att bilisterna ska hinna vänja sig vid de nya körvägarna inför byggstarten. I och med dubbelriktningen blir det såklart en del förändringar i korsningarna i anslutning till Berzeliigatan – var därför extra uppmärksam på skyltningen.

Gång- och cykeltrafiken i området kommer inte att påverkas av dubbelriktningen.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att Berzeliigatan blir dubbelriktad mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan.

 

Dubbelriktningen är på prov

Dubbelriktningen av Berzeliigatan är på prov och gäller åtminstone fram till att Engelbrektslänken står klar, vilket beräknas bli cirka 1,5 år efter byggstart. Om allt har fungerat väl så får dubbelriktningen vara kvar. I annat fall blir Berzeliigatan återigen enkelriktad.

Göteborgs Stads information om Engelbrektslänken.

Läs också