Direkt till innehåll

Bil och spårvagn får samsas vid Sahlgrenska

Från den 9 juni stängs ett körfält på Per Dubbsgatan österut vid Sahlgrenskas huvudentré. Bilar och spårvagnar får samsas i samma körfält, så räkna med längre restider.

Ett fjärrvärmearbete ska utföras på Per Dubbsgatan i östergående riktning vid Sahlgrenskas huvudentré från den 9 juni och cirka 4 månader fram. Under den här perioden påverkas trafiken på olika sätt.

Klicka på kartan för större bild: 

Karta som visar att ett körfält stängs österut på Per Dubbsgatan i höjd med Sahlgrenska.

 

Ett av två körfält stängs på Per Dubbsgatan österut i höjd med Sahlgrenskas huvudentré. Detta innebär att bil- och spårvagnstrafiken får samsas i samma körfält, vilket kan ge ökad restid – framförallt under rusningstid. Var därför ute i god tid och planera din resa.

Busstrafiken däremot får ett separat körfält med en tillfällig busshållplats. Sök din resa i kollektivtrafiken i appen Västtrafik To Go.

Gång- och cykeltrafiken kommer fram med full framkomlighet. Tänk dock på att gång- och cykelvägen flyttas något i sidled.

Läs också