Direkt till innehåll

Biltrafiken på Älvsborgsbron återgår till normalläge

Från den 30 augusti är arbetet på Älvsborgsbron klart och det är åter full framkomlighet för fordonstrafiken över bron. Samtidigt hålls den ena gång- och cykelbanan fortsatt stängd.

Under våren inleddes den tredje och sista etappen av det omfattande underhållsarbetet på Älvsborgsbron, vilket har påverkat trafiken på och kring bron. Dels har endast två körfält varit öppna i varje riktning istället för tre, dels har påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet varit stängda för biltrafik.

Underhållsarbetet helt klart

Nu är dock det tre år långa underhållsarbetet på Älvsborgsbron klart – helt enligt plan.

Från och med måndagen den 30 augusti klockan 06.00 är det åter full framkomlighet för fordonstrafiken över Älvsborgsbron med tre körfält öppna i varje riktning. Samtidigt öppnas påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet upp för all trafik och hastighetsnedsättningen upphör.

Dagarna innan – med start fredagen den 27 augusti klockan 21.00 – pågår återställande arbeten som påverkar trafiken på bron ytterligare. Dels är endast ett körfält öppet i varje riktning, dels sker ett fåtal korta stopp. Räkna med en något längre restid – som vanligt håller du bäst koll på det aktuella trafikläget via appen Trafiken.nu.

Oförändrat för gång- och cykeltrafiken

Trafiksituationen för gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron blir dock oförändrad. Enligt planerna hålls den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, fortsatt stängd till senast den 15 oktober 2021. Så fram till dess måste gående och cyklister samsas på den västra gång- och cykelbanan, som är dubbelriktad. Ta det extra försiktigt och visa hänsyn till mötande trafik.

Orsaken till den fortsatta stängningen av den östra gång- och cykelbanan är att ytan måste användas för efterarbeten.

Detta har gjorts

Efter sammanlagt tre år är alltså det omfattande underhållsarbetet på Älvsborgsbron nu klart. Arbetet har bestått av att vägbanan på bron har rustats upp genom nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär.

Underhållsarbeten i mindre omfattning kommer att förekomma på Älvsborgsbron även de kommande åren, men de väntas inte få någon större påverkan på trafiken.

Trafikverkets information om underhållsarbetet på Älvsborgsbron.

Läs också