Direkt till innehåll

Brolyft stänger Gamlestadsvägen

Mellan den 3 och 6 maj är Gamlestadsvägen helt stängd i höjd med järnvägsviadukten vid Ånäsmotet. Trafiken leds om.

Avstängningen av Gamlestadsvägen gäller för alla trafikslag, i båda riktningar, från fredagen den 3 maj klockan 17:00 till måndagen den 6 maj klockan 05:00. Dessutom stängs Malmsjövägen under samma tidsperiod i båda riktningar, till skillnad från dagens enkelriktning västerut.

Orsaken till avstängningen är att en ny gångbro över järnvägsspåren öster om Ånäsmotet och tre järnvägsbroar över Gamlestadsvägen ska komma på plats, vilka ingår i Olskroken planskildhet.

Läs mer om Olskroken planskildhet

Trafiken leds om
Under avstängningen leds fordonstrafiken om via Byfogdegatan och Ånäsvägen, som är öppen i båda riktningar just denna helg, se karta nedan. Därefter stängs Ånäsvägen igen i norrgående riktning.

Fordonstrafiken från Stockholmsgatan till E20 i båda riktningar, vid Ånäsmotet, påverkas inte av brolyften.

Klicka för större karta:

 

Gång- och cykelbana öppnas tillfälligt
Eftersom ”Fåfängan”, gångbron som går över E20 och järnvägsspåren öster om Ånäsmotet, och Gamlestadsvägen är stängd samtidigt öppnas gång- och cykelbanan på Ånäsvägen upp tillfälligt denna helg. Avstängningen av ”Fåfängan” beräknas pågå fram till den 31 maj.

Tågtrafiken på Bohusbanan, Västra Stambanan och Norge-/Vänerbanan påverkas på olika sätt. Kontakta ditt tågbolag för mer information om hur just din resa påverkas. Spårvagnstrafiken påverkas inte utan kör som vanligt.

Läs också