Direkt till innehåll

Bron i Björlandamotet öppnar för trafik

1 / 3

Den 6 december öppnar bron i Björlandamotet längs Hisingsleden för trafik. Därmed blir det bättre trafikflöde i korsningen Hisingsleden-Björlandavägen. Resten av den nya trafikplatsen öppnar den 22 december.

På Hisingsleden har arbetet med Björlandamotet kommit så långt att det är dags att öppna delar av den nya planskilda trafikplatsen. Den 6 december öppnar den nya bron för trafiken på Hisingsleden i båda riktningar. Därmed behöver inte trafiken på Hisingsleden och Björlandavägen samsas i korsningen längre.

– Detta kommer leda till en trafiksäkrare miljö och framförallt ett bättre trafikflöde, säger Stefan Jiverö, projektledare på Trafikverket.

Du som ska från Volvoområdet till Hisingsleden norrut kan med fördel välja att köra via Kålseredsmotet istället för Sörredsvägen.

Trafiken från Björlandavägen leds om

Samtidigt återstår vissa arbeten vid rondellen under bron. Detta påverkar biltrafiken fram till den 22 december, då västergående trafik på Björlandavägen inte kan köra söderut på Hisingsleden i korsningen. Trafiken leds om via rondellen vid Sörredsvägen (se karta).

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar hur trafiken mellan Björlandavägen och Hisingsleden leds om

 

Klicka på kartan för större bild.

Kartan visar den nya bron i Björlandamotet.

 

Gång- och cykelbana klar i vår

Den 22 december öppnar hela Björlandamotet. Undantaget gäller gång- och cykelbanan längs Hisingsleden som väntas bli klar under våren 2024. Under vintern och våren återstår sedan en del återställningsarbeten men detta ska inte påverka trafiken i någon större omfattning.

Med färdigställandet av Björlandamotet går arbetet med Hisingsledens södra del i mål – nästan sex månader tidigare än beräknat. Även breddningen av leden är klar, med fyra körfält som mittsepareras med en barriär.

 

Här hittar du Trafikverkets information om projektet: Hisingsleden och Halvors länk

Läs också