Direkt till innehåll

Buss ersätter på tågresan

Delar av tågresan mellan Göteborg och Varberg ersätts med buss när arbeten utförs vid Varbergs station helgen 25-27 september.

Under helgen 25-27 september utförs arbeten på bangården på Varbergs station. Det gör att tågtrafiken mellan Göteborg-Varberg och Varberg-Borås påverkas. Delar av tågresan ställs då in och ersätt med buss.

Kontakta ditt tågbolag för att få veta mer om hur din resa påverkas.

Besök Västtrafiks hemsida om du planerar att resa med Viskadalsbanan eller Västtåg.

Läs också