Direkt till innehåll

Busskörfältet vid Bäckebol öppet

Nu rullar åter busstrafiken i eget körfält på sträckan Bäckebolsmotet-Backadalsmotet. Detta sedan arbetena längs E6 söderut är klart.

Sista etappen av arbetet med nya bullerskärmar längs E6 söderut mellan Bäckebolsmotet och Backadalsmotet är nu avslutat.

Det gör att busskörfältet på sträckan åter är öppet för trafik.

Arbetet med att bygga bullerskärmar mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet startade i januari 2020 och är från och med fredagen den 23 oktober färdigt.

Klicka på bilden nedan för större karta

Karta över E6 södergående riktning sträckan Tingstadsmotet Bäckeborlsmotet

Läs också