Direkt till innehåll

Bygge av cykelbana påverkar trafiken på Björlandavägen

Den 3 april startar arbeten med gång- och cykelbanor och ledningar längs Björlandavägen. Arbetena påverkar trafiken i omgångar fram till hösten 2024.

Göteborgs Stad fortsätter sin satsning på pendlingscykelstråk och nu ska gång- och cykelbanan längs Björlandavägen byggas vidare norrut mot Hisingsleden. Samtidigt görs även ledningsarbeten i området. Arbetena startar den 3 april och kommer att pågå i etapper fram till hösten 2024.

Periodvis kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafiken på sträckan mellan Östergärdes Industriväg och Sankt Olofsgatan. Gång- och cykeltrafiken leds under vissa perioder om och får då följa orange skyltning.

Endast ett körfält

Mellan den 10 april och 5 maj påverkas bil- och kollektivtrafiken på sträckan mellan Gisslefjällsliden och Sommarvädersgatan. Trafiken får då samsas i ett körfält och släpps fram växelvis medan gångtrafiken hänvisas till den södra sidan av vägen.

Två etapper klara

Bygget av pendlingscykelstråket längs Björlandavägen inleddes vintern 2019 och har skett i två etapper. Etapp 1 mellan Sankt Olofsgatan och Toleredsgatan blev klar hösten 2020 och etapp 2 mellan Toleredsgatan och Swedenborgsplatsen var färdig ett år senare.

Klicka på kartorna för större bild.

karta som visar på vilken sträcka pendlingscykelstråket ska byggas längs Björlandavägen karta som visar på vilken sträcka biltrafiken på Björlandavägen påverkas av cykelbanebygge

Läs också