Direkt till innehåll

Bygge av pendlingscykelbana på Hisingen fortsätter

Preliminärt från den 18 mars fortsätter bygget av en pendlingscykelbana längs Hjalmar Brantingsgatan. Nu påverkas trafiken mellan Rambergsvallen och Vågmästareplatsen.

På Hisingen pågår sedan några år tillbaka arbetet med att bygga en ny pendlingscykelbana mellan Bräckemotet och Backaplan, via Hjalmar Brantingsgatan. För cyklisterna innebär detta en bredare, rakare och jämnare väg, där gång- och cykeltrafiken separeras från varandra.

Gata stängs permanent

Nu är det dags för sträckan Rambergsvallen-Vågmästareplatsen. Preliminärt från den 18 mars startar arbetena, vilket påverkar trafiken på olika sätt beroende på vilken sträcka det handlar om.

På sträckan Vågmästareplatsen-Wieselgrensplatsen ska lokalgatan – som går parallellt med Hjalmar Brantingsgatan – bli pendlingscykelbana och stängs permanent för biltrafik. Arbetet startar från Wieselgrensplatsen och fortsätter successivt mot Vågmästareplatsen. Biltrafiken hänvisas till Långängen (se karta).

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att sträckan mellan Vågmästareplatsen och Wieselgrensplatsen stängs.

 

Cyklister leds om

Cyklister som ska passera området hänvisas till Virvelvindsgatan medan gående kan ta sig förbi arbetsområdet.

Under vissa perioder kan även biltrafiken på Hjalmar Brantingsgatan påverkas och mellan den 22 april och 31 maj flyttas busshållplatsen Vågmästareplatsen vid Godemansgatan en bit västerut. Detta beror på att hållplatsen ska byggas om. Sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Denna etapp väntas pågå till oktober.

Väg stängs i båda riktningar

På sträckan Rambergsvallen-Wieselgrensplatsen stängs Munkedalsgatan i båda riktningar och bilister får välja alternativ väg. Gång- och cykeltrafiken kommer fram förbi arbetsområdet. Denna avstängning väntas pågå till juli.

Efter sommaren och fram till december fortsätter arbetet med pendlingscykelbanan mellan Vågmästareplatsen och Hjalmar Brantingsplatsen.

Läs också