Direkt till innehåll

Bygget av ny rondell i Rollsbomotet påverkar trafiken

1 / 3

Nätterna den 13-14 och 14-15 november stängs Rollsbovägen samt vissa på- och avfarter vid Rollsbomotet längs E6 nära Kungälv. Orsaken är bygget av en ny rondell.

Kungälvs kommun håller på att bygga en ny rondell på Rollsbovägen i höjd med Rollsbomotet, som ligger längs E6 nära Kungälv.

Begränsningar kring arbetsområdet

Detta innebär att det redan idag är begränsad framkomlighet på Rollsbovägen förbi arbetsområdet och i vissa relationer mellan Rollsbovägen och på- och avfarten till/från E6 söderut. Följ anvisning på plats. Dessutom är hastigheten förbi arbetsområdet sänkt till 30 kilometer i timmen under vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00, då arbetet pågår.

Gående och cyklister leds genom arbetet på en tillfällig gång- och cykelväg.

Avstängningar nattetid

Under två nätter påverkas trafiken vid Rollsbomotet ytterligare – närmare bestämt den 13-14 och 14-15 november mellan klockan 19.00 och 05.00. Då stängs Rollsbovägen för all trafik – inklusive gång- och cykeltrafiken – i höjd med Rollsbomotet samt på- och avfarten till/från E6 söderut. E6-trafiken leds om via Kungälvsmotet och den lokala trafiken hänvisas via Marstrandsvägen och Karebyvägen.

Arbetet med den nya rondellen pågår senast till årsskiftet 2023/2024. Fram till dess råder det alltså begränsad framkomlighet kring arbetsområdet.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att Rollsbovägen samt på- och avfarten till/från E6 söderut stängs.

Läs också