Direkt till innehåll

Byggstart för p-hus på Heden

Den 27 september inleds bygget av ett tillfälligt parkeringshus på Heden, som ska ersätta p-platser som försvinner i samband med flera byggprojekt.

Parkeringshuset på Heden kommer att byggas vid Sten Sturegatan – där det redan idag finns en parkering – och rymma cirka 750 p-platser i två våningar. Detta är cirka 350 fler än vad som finns där idag.

Ska ersätta p-platser

Parkeringshuset byggs för att ersätta de parkeringsplatser som försvinner i samband med flera byggprojekt. I centrala Göteborg har redan ett antal p-platser tagits i anspråk på grund av Västlänken-byggnationen och de kommande åren stängs ännu fler p-platser i närområdet när fler projekt startar. Då berörs exempelvis P-hus Lorensberg och P-hus Gösta Rahm.

Mer än p-hus

Enligt Göteborgs Stads Parkering – som ansvarar för byggnationen – är parkeringshuset tänkt att vara mer än parkering. För att knyta an till Hedens idrottsliga karaktär så kommer p-huset att ha en läktare – som också är tänkt att fungera som en mötesplats – och en löparbana på taket.

– Det kommer att finnas ett stort antal elladdningsplatser, och plats för bilpoolsfordon. Dessutom finns en station för Styr & Ställ-cyklar precis i anslutning till p-huset. På så sätt vill vi underlätta för besökarna och ge möjlighet till ett hållbart resande, säger Lena Lundblad, chef för Strategisk utveckling på Göteborgs Stads Parkering, i ett pressmeddelande.

Projektet beräknas kosta 120 miljoner kronor och kommer att finansieras av de parkerande kunderna. P-huset är tillfälligt med ett bygglov som löper till 2028. Därefter kan Göteborgs Stad ansöka om en förlängning på ytterligare sex år.

Göteborgs Stads Parkerings information om parkeringshuset på Heden.

Läs också