Direkt till innehåll

Cykelbana byggs på Kärralundsgatan

Med start i mitten av oktober byggs en ny cykelbana på Kärralundsgatan. Arbetet väntas vara klart våren 2020.

Den nya, dubbelriktade cykelbanan byggs på Kärralundsgatans södra sida och kommer att sträcka sig mellan Delsjövägen och Lundenskolan. Syftet är att göra det säkrare och enklare att cykla mellan de olika stadsdelarna i området och till Lundenskolan.

Med anledning av den nya cykelbanan försvinner cirka 25 av 75 parkeringsplatser längs gatan. Vidare blir de befintliga körfälten något smalare plus att refugerna byggs om för att skapa en ökad trafiksäkerhet.

Byggnationen av den nya cykelbanan inleds i mitten av oktober och sker i etapper. Under vintern gör arbetet tillfälligt uppehåll. Helt färdig väntas den nya cykelbanan vara våren 2020.

Under bygget av cykelbanan påverkas framkomligheten. Kärralundsgatan kommer dock att vara öppen för samtliga trafikslag under byggtid.

Karta över cykelbanan på Kärralundsgatan: 
karralundsgatan_1910_liten.jpg

Läs också