Direkt till innehåll

Cykelbanor ska byggas om i flera korsningar

Från den 1 november pågår arbetet med att bygga om cykelbanor till pendlingscykelbanor i korsningen Hjalmar Brantingsgatan-Yrvädersgatan, vilket påverkar trafiken.

En ny pendlingscykelbana håller på att byggas mellan Backaplan och Bräckemotet längs Hjalmar Brantingsgatan. För cyklisterna innebär detta en bredare, rakare och jämnare sträckning, där gång- och cykeltrafiken separeras från varandra.

Arbetet sker i etapper

Nu har arbetet kommit till den fasen att cykelbanan ska byggas om och breddas i tre korsningar längs Hjalmar Brantingsgatan för att skapa säkrare passager.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar vilka korsningar längs Hjalmar Brantingsgatan som ska byggas om för säkrare cykelpassager.

 

Arbeten pågår redan i korsningen Hjalmar Brantingsgatan-Toredalsgatan. Mellan den 1 november och 20 januari sker även arbeten i korsningen Hjalmar Brantingsgatan-Yrvädersgatan under vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00.

Begränsad framkomlighet

Under arbetets gång råder begränsad framkomlighet i korsningen – i vissa skeden är endast ett av två körfält för biltrafik öppna. Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om med hjälp av skyltar.

Enligt planerna startar arbeten i korsningen Hjalmar Brantingsgatan-Långströmsgatan i början av nästa år. Hela arbetet på dessa tre sträckor beräknas vara klart under våren 2023.

Läs också