Direkt till innehåll

Cyklister intar staden

Göteborgsgirot är cykelloppet som går genom stadens alla stadsdelar under helgen 4-5 maj. Läs mer hur loppen påverkar trafiken.

Göteborgsgirot består av flera olika cykellopp för motionärer och proffs med start och målgång på Heden. De tre olika cykelloppen som körs på lördagen den 4 maj går genom stadens alla stadsdelar. Räkna därför med begränsad framkomlighet och trafikavstängningar vissa tider utefter bansträckningen. Samtliga cyklister beräknas vara i mål på Heden senast runt klockan 17.00.

Lördag 4 maj
Göteborgsgirot 140 km, Stadsgirot 70 km och Maxigirot 20 km startar mellan klockan 9:00 och ca.11:30 från Heden.

Söndag 5 maj
MTB-loppet 50 km startar från Heden klockan 9:00- 9:30 och målet stänger klockan 17.00.

Denna dag är det även Barngirot som har sin bansträckning: Heden – Södra Vägen – Nya Allén – Sten Sturegatan – Engelbrektsgatan – Södra Vägen – Heden. Loppet startar klockan 9:30.

Alla deltagare i cykelloppen ska följa gällande trafikregler.

Så påverkas trafiken under lördagen och söndagen 4-5 maj:

• Levgrensvägen vid Nya Ullevi är avstängd för trafik cirka klockan 11.00-17.00. Infart till Ullevigaraget sker via Ullevigatan.

• Biltrafiken från Sankt Pauligatan mot Willinsbron via Rantorget stängs av när loppen pågår.

• Sten Sturegatan är avstängd mellan Parkgatan och rondellen Sten Sturegatan.

• För gående och cyklister på gång- och cykelbanan bakom Ullevi, från Ullevigatan fram till Levgrensvägen, kan framkomligheten tidvis vara begränsad. Detta gäller mellan cirka klockan 11:00-17:00. Följ lokal skyltning på plats.

• Var uppmärksam och ta det försiktigt på Delsjövägen och Danska Vägen där cyklisterna korsar, välj om möjligt annan väg.

Parkeringar finns på parkeringsanläggningarna i Gårda eller p-hus Nordstan. Var ute i god tid. Som åskådare: åk gärna kollektivt, cykla eller gå!
För frågor om evenemanget och bansträckningar, besök Göteborgsgirots hemsida.

Läs också