Direkt till innehåll

Dags för vårstädning

Gång- och cykelbanor sopas först när vinterns grus och flis ska städas bort. Den 15 maj ska stadens alla gator vara vårfina.

Ett säkert vårtecken är när våra gator sopas rent från vinterns grus och flis. För att gående och cyklister lättare ska ta sig fram prioriteras gång- och cykelbanor och kollektivtrafikens många hållplatser. Var därför försiktig om du cyklar på en bilväg som inte blivit sopad, så att du inte ramlar. Under vintern läggs det betydligt mer stenflis på bilvägarna jämfört med cykelbanorna.

Då ska det vara sopat och klart

I Göteborg utförs vårstädningen mellan 15 mars och 15 maj. Under denna period görs följande prioriteringar för att sopningen ska vara klar:

1 april – gång- och cykelbanor och hållplatser

15 april – trottoarer, parkeringar och huvudvägnätet (vägar där kollektivtrafiken går och industrigator)

15 maj – bostadsgator

I Göteborg ansvarar även Trafikverket för en del gång- och cykelbanor där vårstädningen ska vara färdig till 30 april.

Stenflisen blir till något nytt

Flisen som under vintern använts som halkbekämpning tas upp för att sedan tvättas rent. I reningsprocessen slipas stenflisen till en mjukare form och kan inte användas för att motverka halka, istället kan det återanvändas som fyllnadsmaterial i stadens många byggprojekt.

Läs mer om vårfina gator, gång- och cykelbanor på Göteborgs Stad och Trafikverkets hemsida.

Göteborgs Stad – Nu sopar vi rent gatorna

Trafikverket – Så sköter vi gång- och cykelvägar

 

Läs också