Direkt till innehåll

Del av Gullbergs Strandgata stängs – igen

Från den 1 mars stängs delar av Gullbergs Strandgata för genomfartstrafik i cirka ett halvår. Gående och cyklister kommer fram.

Avstängningen gäller från måndagen den 1 mars klockan 06.00 och cirka ett halvår framåt. Stängningen innebär att fordonstrafiken inte kan köra till och från Gullbergsstrand via Gullbergs Strandgata. I kartan nedan ser du vilken del av Gullbergs Strandgata som stängs av.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar vilken del av Gullbergs Strandgata som stängs.

Trafiken får ta andra vägar

Detta betyder att fordonstrafiken som ska köra in i Gullbergsstrandsområdet endast kan göra det via Falutorgsmotet och trafiken som ska ut ur området får välja antingen Stationsmotet eller Falutorgsmotet. Se karta ovan. Värt att notera är att du fortfarande kommer att kunna köra till och från Lilla Bommen-området via Norra Sjöfarten.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer förbi avstängningen.

Förändringar för busstrafiken

Avstängningen gäller också kollektivtrafiken. Busslinje 59, i riktning mot Gamlestads torg, leds om via Gullbergsvassgatan och Falutorgsmotet. Därmed dras hållplats Torsgatan in och hållplats Falutorget flyttas ett antal meter från ordinarie läge. Håll dig uppdaterad om kollektivtrafiken via appen Västtrafik To Go.

Orsaken till avstängningen är fjärrvärmearbeten.

Läs också