Direkt till innehåll

Del av Gullbergs Strandgata stängs tillfälligt

Gullbergs Strandgata i höjd med nya Hisingsbron stängs för genomfartstrafik i drygt fem veckor från Lucia-helgen. Gående och cyklister kommer förbi.

Stängningen gäller från den 12 december till den 18 januari och innebär att fordonstrafik inte kan köra från ”Lilla Bommen-hållet” till ”Gullbergskaj-hållet” och vice versa.

Du som ska till Lilla Bommen-området kan bara nå detta via Södra Sjöfarten och “Bananbron”, och du som ska till området på den östra sidan av nya Hisingsbron kan bara komma dit via Falutorgsmotet.

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi avstängningen via en smalare passage.

Orsaken till den aktuella avstängningen är det pågående arbetet med byggnaden Platinan.

Här kan du se en ungefärlig skiss över var stängningen sker:
Karta som visar ungefär var Gullbergs Strandgata stängs tillfälligt för genomfartstrafik.

Läs också