Direkt till innehåll

Del av Kruthusgatan stängs tillfälligt

Från den 14 augusti stängs en sträcka av Kruthusgatans gång- och cykelväg. Gående och cyklister leds om.

Den aktuella avstängningen berör ett hundratal meter av den västra delen av Kruthusgatan (se karta nedan) och innebär att det inte går att varken cykla eller gå mellan Nils Ericsonsterminalen och Kruthusgatan österut.

Stängningen inleds alltså onsdagen den 14 augusti och gäller i cirka 4-5 veckor framåt, det vill säga fram till mitten/slutet av september.

Gående och cyklister leds under tiden om via en tillfällig gång- och cykelbana som går över Västlänkens arbetsområde mellan Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Av kartan nedan framgår att detta innebär att det en viss omväg jämfört med den befintliga vägen.

Avstängningen görs på grund av säkerhetsskäl, eftersom vissa av de arbeten som ska utföras inne på Västlänkens arbetsområde kommer att ske nära den befintliga gång- och cykelbanan.

Karta över avstängningen av Kruthusgatan:
kruthusgatan_gc_190814_klar_liten.jpg

Läs också