Direkt till innehåll

Del av Nordhemsgatan stängs av

Nordhemsgatan stängs av på sträckan Oscarsleden-Masthamnsgatan. Trafiken leds om.

Byggnationen av Masthuggskajen pågår för fullt och det innebär att trafiken i området påverkas på olika sätt i perioder.

Sedan tidigare är Masthamnsgatan mellan Järnvågsgatan och Nordhemsgatan enkelriktad västerut för bil- och cykeltrafik och kommer så att vara fram till minst 2025. Dessutom flyttades hållplats Järnvågen läge A till Järntorget i början av mars.

Nu påverkas trafiken ytterligare i området då Nordhemsgatan inom kort stängs av för biltrafik på sträckan Oscarsleden-Masthamnsgatan.

Klicka för större karta:karta_nordhemsgatan_liten_fix.png

Detta innebär alltså att du inte kan köra in på Nordhemsgatan från Oscarsleden. Istället når du området genom att antingen svänga av tidigare in på Östra Sänkverksgatan eller köra runt vid Järntorgsmotet och därifrån svänga in på Masthamnsgatan. För att komma ut på Oscarsleden från området hänvisas du till Östra Sänkverksgatan.

Avstängningen av Nordhemsgatan beräknas pågå fram till årsskiftet 2020/2021.

Läs också