Direkt till innehåll

Delar av Fabriksgatan stängs dagtid

Den 6 maj till 12 juli stängs delar av Fabriksgatan dagtid och du som trafikant får välja andra vägar. Orsaken är arbeten med fjärrvärme.

Arbeten med fjärrvärme ska utföras på Fabriksgatan mellan den 6 maj och 12 juli. Detta kommer att påverka trafiken på olika sätt beroende på tidpunkt på dygnet.

Välj alternativa vägar

Under dagtid mellan klockan 06.30 och 16.00 stängs Fabriksgatan helt mellan Tritongatan och Gudmundsgatan, se karta. Bil-, buss- och cykeltrafiken får välja alternativa vägar under pågående arbete. Övrig tid är det begränsad framkomlighet med växelvis trafik i ett körfält.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar vilken sträcka på Fabriksgatan som stängs

 

För information om din bussresa är det appen Västtrafik To Go som gäller. Där kan du se både förändringar och eventuella förseningar på just din resväg.

Trottoarer stängs

Trottoarerna på båda sidor av Fabriksgatan på aktuell sträcka stängs periodvis helt och gående hänvisas via Gudmundsgatan-Åvägen-Tritongatan. Övrig tid hålls ena trottoaren öppen.

Läs också