Direkt till innehåll

Delar av tågresan ersätts med buss

Den 21-27 juni ersätts delar av tågresan på sträckan Göteborg-Varberg med buss. Orsaken är arbeten med den nya Varbergstunneln.

Arbeten med den nya Varbergstunneln gör att tågtrafiken mellan Göteborg och Varberg, den 21-27 juni, ersätts med buss på hela eller delar av sträckan. Räkna därför med längre restider. Ersättningsbussar från Göteborg avgår från Åkareplatsen.

Observera att vi bara beskriver den generella påverkan här nedan – för mer detaljerad information hänvisar vi till respektive tågbolag och Västtrafik.

Resande med kollektivtrafiken
Västtågen Göteborg-Varberg ersätts med buss på sträckan Åsa-Varberg och omvänt.

Resande med annat tågbolag
För resande med bland annat Öresundståg och SJ så ersätts tågresan med buss på hela eller delar av sträckan Göteborg-Falkenberg. Mer information hittar du hos ditt tågbolag.

Läs också