Direkt till innehåll

Delsjömotets pendelparkering avgiftsbeläggs

Från den 14 september kostar det att parkera vid Delsjömotets ofta fullbelagda pendelparkering. Syftet är att frigöra p-platser åt de med störst behov.

Delsjömotets pendelparkering är en av de mest använda i Västra Götalandsregionen och har på vardagarna en nyttjandegrad på över 100 procent. Vissa parkerar därför även utanför de markerade p-platserna.

Gemensamt beslut
För att minska på trycket har nu Göteborgs Stad och Mölndals Stad gemensamt beslutat att avgiftsbelägga den välbesökta parkeringen, för att på så sätt frigöra p-platser åt de som verkligen måste ställa bilen här.

Undersökningar uppges nämligen visa att många som parkerar vid Delsjön skulle kunna åka kollektivt en längre sträcka och därmed starta sin kollektivtrafikresa närmare sitt hem. Av undersökningarna framgår också att detta är en plats där man gärna ställer sin bil för att sedan samåka från platsen i en annan bil.

Parkera närmare hemmet
– Genom att avgiftsbelägga pendelparkeringen vid Delsjömotet kommer förhoppningsvis fler välja att ställa bilen hemma, välja en parkering närmare hemmet eller samåka från andra parkeringar. På så sätt kan vi frigöra platser i Delsjön för dem som av olika skäl saknar andra alternativ, säger Jonas Lidén, trafikreglerare på trafikkontoret vid Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

Enligt Jonas Lidén är det inte möjligt att göra pendelparkeringen vid Delsjömotet större än vad den är i nuläget.

– Vi har byggt ut parkeringsplatsen så mycket det går och det finns helt enkelt ingen mer mark att bebygga här. Och att bygga på höjden skulle dessvärre bli alldeles för dyrt.

Avgiftsbeläggningen görs på prov och ska utvärderas om ett år. Kostnaden blir 6 kronor i timmen, med en maxkostnad på 30 kronor per dygn.

 

 

Läs också