Direkt till innehåll

Detta händer vid E20 Tollered-Ingared

Arbetet med att bygga om E20 mellan Tollered och Ingared pågår för fullt. Läs mer om vad som händer härnäst.

E20 genom Västra Götaland ska bli trafiksäkrare och byggs därför om till mötesfri väg med mitträcke. Arbetet ska pågå fram till år 2025. En av sträckorna som byggs om är en fem kilometer lång etapp mellan Tollered och Ingared, någon mil väster om Alingsås.

Planskilda korsningar
Sträckan är idag en så kallad fyrfältsväg med plankorsningar men ska istället bli motorväg med trafiksäkra, planskilda korsningar. Tre trafikplatser kommer att finnas på etappen: vid Nääs fabriker, i Ingared och i Högelid – där det även byggs en så kallad faunapassage.

Arbetet på sträckan inleddes i juni och väntas bli klart våren 2022.

Kommande händelser
Under vecka 43, det vill säga mellan den 19 och 23 oktober, sker följande:

– Påfarten och avfarten vid Kärrbogärde stängs permanent. Istället hänvisas trafiken till Ingaredsmotet.

– På en del av vägen mellan Tollered och Ingared gäller sedan tidigare att antalet körfält minskar från fyra till två. Denna sträcka förlängs nu med cirka 1 kilometer. På den här sträckan har alltså all trafik i vardera riktning endast ett körfält till sitt förfogande, vilket innebär att omkörningsförbud gäller. Dessutom är hastigheten sänkt till 70 km/h.

– Mindre sprängningsarbeten kommer även i fortsättningen att ske på vardagar mellan klockan 09-15. När detta sker stängs trafiken av helt i max 10 minuter.

Information från Trafikverket om ombyggnationen av E20 Tollered-Ingared.

Karta som visar var sträckan av E20 mellan Tollered och Ingared är belägen:
Karta som visar att sträckan av E20 mellan Tollered och Ingared är belägen någon mil väster om Alingsås.

Läs också