Direkt till innehåll

E45-trafik leds om nattetid

Nattliga arbeten på E45 påverkar trafiken mellan Agnesberg och Lödöse den 17-24 maj. Trafiken leds om på andra vägar - detta gäller.

Under ett antal nätter i maj ska beläggningsarbeten utföras på E45 mellan Agnesberg och Lödöse. Arbetet görs etappvis på en sträcka i taget.

Medan arbetet pågår leds trafiken om på andra vägar. Var uppmärksam på skyltning. Följande gäller:

17 och 18 maj, Agnesberg-Stora Viken

Den 17 maj påverkas trafiken i norrgående riktning och den 18 maj påverkas trafiken i södergående riktning. Mellan klockan 21.00 och 05.00 leds trafiken om till E6 via Angeredsbron och Jordfallsbron.

19 och 22 maj, Stora Viken-Södra Älvängen

Den 19 maj påverkas norrgående trafik och den 22 maj påverkas södergående trafik. Mellan klockan 20.00 och 05.00 leds trafiken om via parallell väg.

23 och 24 maj, Södra Älvängen-Lödöse

Den 23 maj påverkas norrgående trafik och den 24 maj påverkas södergående trafik. Mellan klockan 20.00 och 05.00 leds trafiken om via parallell väg.

Läs också