Direkt till innehåll

E6 norrut breddas

Måndagen den 2 december inleds breddning av E6 i riktning mot Oslo mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Under tiden påverkas trafiken.

Arbetet med breddningen syftar till att göra om det befintliga busskörfältet på den aktuella sträckan till vanligt körfält, samtidigt som ett nytt busskörfält byggs.

Fyra körfält
När arbetet är färdigt kommer det alltså att finnas ett körfält för bussar och tre körfält för övrig trafik.

Arbetet kommer att pågå till april 2020, och under tiden stängs det befintliga busskörfältet på den aktuella sträckan. Det innebär att all trafik – såväl bussar som övriga fordon – får samsas i två körfält mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet.

Gång- och cykelbanan flyttas
Breddningen innebär att den befintliga gång- och cykelbanan, som går längs med E6, kommer att flyttas i sidled. Detta arbete sker parallellt med övrigt arbete, och enligt projektet kommer förbindelsen för gående och cyklister att hela tiden hållas öppen även om den alltså successivt kommer att flyttas.

Orsaken till att E6 breddas på ovan nämnda sätt är att Marieholmstunneln kommer att ansluta till E6 i höjd med den aktuella sträckan.

Det röda strecket i kartan anger ungefär var arbetet med breddningen av E6 norrut kommer att pågå:

Läs också