Direkt till innehåll

E6 söderut stängs två nätter

Trafiken mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet leds om när E6 söderut stängs två nätter i början av november.

Trafiken som berörs är alltså den som kommer från Oslo-hållet och ska mot Göteborg. E6 söderut mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet stängs då vid följande två tillfällen:

– onsdagen-torsdagen den 4-5 november klockan 22.00-05.00
– torsdagen-fredagen den 5-6 november klockan 22.00-05.00

Vid dessa två tillfällen leds trafiken om via Exportgatan, vilket framgår av nedanstående karta:
Karta som visar omledningsväg när E6 stängs tillfälligt nattetid.

Orsaken till avstängningarna är arbeten med skyltning inför öppnandet av den nya Marieholmstunneln, något som sker den 16 december.

Här kan du läsa mer om den nya Marieholmstunneln.

Läs också