Direkt till innehåll

E6-trafik vid Olskroksmotet påverkas ytterligare

Arbeten vid Olskroksmotet pågår, vilket hittills har påverkat E6-trafiken norrut nattetid. Från den 29 och 30 november införs ytterligare begränsningar.

Våren 2022 inleds renoveringen av Tingstadstunneln, vilket innebär att ett tunnelrör stängs i taget och trafiken dubbelriktas i det motsatta röret. Innan dess måste vissa förberedande arbeten utföras, bland annat vid Olskroksmotet.

E6 breddas

Arbetet är redan igång och består av att bredda E6 norrut från två till tre körfält i höjd med Olskroksmotet (se karta). Detta innebär att E6-trafiken norrut påverkas på vardagar klockan 21.00-05.00, då endast ett körfält är öppet förbi arbetsområdet och hastigheten sänkt till 30 km/h.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var breddningen av E6 norrut vid Olskroksmotet sker. Stängningen av avfarten från E6 Syd till Olskroken i Olskroksmotet markeras med ett rött kryss.

Från morgonen den 30 november införs ytterligare begränsningar, som gäller övrig tid. Dels blir vänster körfält smalare, vilket innebär att tunga fordon endast får köra i det högra körfältet. Tänk på att visa hänsyn och släppa fram dessa fordon för att skapa så bra framkomlighet som möjligt. Dels sänks hastigheten till 60 km/h.

Arbetet med att bredda E6 pågår preliminärt fram till april 2022.

Avfart stängs tillfälligt i Olskroksmotet

Från och med den 29 november och cirka en månad framåt stängs också avfarten från E6 Syd mot Olskroken i Olskroksmotet under vardagar klockan 21.00-05.00. Trafiken leds om via E20 och Martin Anderssons gata (se karta).

Fler förberedande arbeten väntar framöver inför underhållet i Tingstadstunneln. Vi återkommer med mer information när det blir aktuellt.

Trafikverkets information om underhållsarbetet i Tingstadstunneln.

Läs också