Direkt till innehåll

Elsparkcyklarnas framtid utreds

Allt fler elsparkcyklar syns i Göteborg. Nu ser staden över villkoren för de nya fordonen.

Sedan de första hyrbara elsparkcyklarna började inta stadens gator i december förra året har nu tre uthyrningsföretag etablerat sig i Göteborg. Tillsammans hyr företagen i nuläget ut cirka 800 elsparkcyklar, vilka uppskattas av många men av andra upplevs som störande – framförallt när de parkeras trafikfarligt och hindrande.

Klassas som cyklar
Enligt Sara Boije af Gennäs, projektledare vid trafikkontoret på Göteborgs Stad, är det dock inte helt lätt att komma till rätta med de elsparkcyklar som parkeras på ett trafikfarligt sätt.

– Elsparkcyklarna klassificeras ju som vanliga cyklar, vilket innebär att de inte får ställas så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter. Då har vi rätt att frakta bort dem. Men för att vi ska kunna börja göra det på ett systematiskt sätt krävs ett omfattande och resurskrävande arbete, säger hon och fortsätter:

–  Därför för vi nu en dialog med företagen om hur parkeringen av elsparkcyklarna ska hanteras framöver, inte minst eftersom det är så svårt att definiera vem som är juridiskt ansvarig om en felaktigt parkerad elsparkcykel skulle orsaka en allvarlig olycka.

Nya regler i Stockholm
Göteborgs Stad följer noga hur frågan om elsparkcyklarna hanteras i andra städer, däribland i Stockholm där de populära scootrarna har funnits längre än i Göteborg. Nyligen beslutade Stockholms stad om nya regler för elsparkcyklarna, som bland annat innebär att uthyrningsföretagen har två timmar på sig att flytta en trafikfarligt parkerad elsparkcykel.

– Det är något vi också tittar på. I likhet med Stockholm tittar vi också på hur man skulle kunna införa så kallad geofencing för elsparkcyklarna, det vill säga att man på digital väg anvisar vissa parkeringsytor – vilket är något som vi upplever att företagen är positiva till.

Politikerna bestämmer
Sara Boije af Gennäs betonar dock att det är stadens politiker som bestämmer hur staden ska förhålla sig till elsparkcyklarna och deras uthyrningsföretag.

– Torsdagen den 25 april har trafiknämnden möte, då ska detta diskuteras. I slutändan är det politikernas inställning till elsparkcyklarnas framtid i staden som får bestämma om vi exempelvis ska följa Stockholms linje eller införa någon annan typ av policy, säger Sara Boije af Gennäs, projektledare vid trafikkontoret på Göteborgs Stad.

Läs också