Direkt till innehåll

Ett körfält stängs tillfälligt förbi Hagakyrkan

Från mitten av vecka 42 och tio dagar framåt är endast ett körfält öppet i Allén österut vid Hagakyrkan. Orsaken är markarbeten.

Pågående byggnation av Västlänken i Haga gör att trafiken i området påverkas på olika sätt i perioder. Sedan tidigare pågår sprängningar vid Hagakyrkan som innebär korta trafikstopp varje vardag. Nu är det dags för nästa förändring.

Begränsningar i Allén

Från mitten av vecka 42 och tio dagar framåt stängs ett körfält tillfälligt österut längs Södra Allégatan/Parkgatan i höjd med Hagakyrkan (se karta). Detta innebär alltså att biltrafiken får samsas i ett körfält istället för två.

Klicka på kartan för större bild:

Karta över omldningen från två köfält till ett mellan Nya Allén/Södra Allégatan och Parkgatan/Haga Kyrkogata

Övrig trafik i området – så som kollektivtrafik, gående och cyklister – påverkas inte utan kommer fram. Orsaken till avstängningen är markarbeten.

Något längre restid

Avstängningen av körfältet och det pågående sprängningsarbetet i området ska inte påverka framkomligheten i någon större utsträckning. Som bilist får du dock räkna med något längre restid.

Läs också