Direkt till innehåll

Färre filer på en av Hönöledens färjor

Nya, bredare bilar gör det trängre ombord på Hönöledens färjor. Därför genomför Färjerederiet nu ett pilottest med en av färjorna – fem filer har blivit fyra.

Med åren har flera bilmodeller blivit större i omfång, vilket emellanåt skapar trängsel på Hönöledens färjor, som går mellan Lilla Varholmen och Hönö/Öckerö i Göteborgs norra skärgård. Eftersom utrymmet mellan fordonen minskar blir det svårt för resenärerna att ta sig ur sina bilar vid olyckor. Därför har Trafikverkets Färjerederi sett det som nödvändigt att se över filbredden på färjorna för att kunna säkerställa tillgänglighet ombord och säkra utrymningsvägar.

Pilottest med färjan Beda

Planen var att måla om Hönöledens fyra färjor från fem till fyra filer med start i april 2022, men efter ett varsel om skyddsstopp den 22 oktober genomförs nu ett pilottest med en av färjorna. Färjan Beda har temporärt målats om från fem till fyra filer på däck. I anslutning till körfilerna finns ett gångstråk för fotpassagerare.

– Vi har varit lyhörda för skyddsorganisationen och passagerarnas säkerhet är mycket viktig för oss. Genom piloten kommer vi kunna utreda konsekvenserna av att minska med en körfil för att kunna planera för hur säkerheten ska höjas och samtidigt garantera service. Vi kommer att utföra simuleringar för att säkerställa att vi kan hantera trafikvolymerna med en fil mindre än idag, säger Erik Froste, rederichef, till Trafikverkets projektsida.

Färjerederiet kommer att sätta in extra avgångar vid behov.

Ökad säkerhet

När analysen av piloten är färdig kommer Färjerederiet under april 2022 att börja genomföra den planerade förändringen med en färja åt gången. I augusti 2022 väntas samtliga fyra färjor att vara uppdaterade med fyra filer – därmed kommer trafiken att flyta på bättre och säkerheten öka.

Trafikverkets information om trafiken på Hönöleden.

Läs också