Direkt till innehåll

Felparkerade elsparkcyklar ska kunna avgiftbeläggas

300 kronor – så mycket ska det kunna kosta för varje elsparkcykel som parkerats ”farligt eller hindrande”. Notan skickas till elsparksuthyrarna.

Problemet med felaktigt parkerade elsparkcyklar har varit ett faktum ända sedan de populära fordonen började dyka upp på Göteborgs gator, torg och trottoarer för några år sedan.

Nu har stadens politiker tröttnat på problemet.

På trafiknämndens möte torsdagen den 18 mars gick S, MP, V och D samman i ett yrkande om att trafikkontoreret nu ska börja instruera parkeringsvakter om att flytta och avgiftsbelägga elsparkcyklar som parkeras ”farligt eller hindrande”.

Kort eller lång flytt
Parkeringsvakter ska antingen kunna flytta en sådan elsparkcykel till en plats inom synhåll från fyndplatsen – en så kallad kort flytt – eller till en lokal där uthyrningsföretaget får hämta ut fordonet, vilket kallas lång flytt.

Prislappen för en lång flytt har satts till 300 kronor, medan det ännu inte är bestämt vad notan blir för en kort flytt – det beslutet kommer tidigast i september.

Kan börja omgående
Nu tar Trafikkontoret över och börjar arbeta för att tillämpa nämndens yrkande.

– Rent teoretiskt kan vi börja ta ut en avgift för lång flytt omgående, eftersom vi redan har de verktyg som krävs. Sedan får vi se hur omfattande det blir när det gäller antalet flyttade och avgiftsbelagda elsparkcyklar, det vet vi inte ännu, säger Malin Månsson, trafikplanerare vid Trafikkontoret på Göteborgs Stad.

Enligt Malin Månsson återstår det också att se vad dagens beslut innebär för problematiken i stort med allmänt slarvigt ställda eller bortslängda elsparkcyklar.

– Dagens beslut innebär bara att parkeringsvakterna har rätt att flytta och avgiftsbelägga farligt eller hindrande elsparkcyklar. De får alltså inte avgiftsbelägga elsparkcyklar som bara är olämpligt eller stökigt ställda, vilket gäller de flesta av de elsparkcyklar som står eller ligger felaktigt.

Tydlig morot
Politikerna uppmanar därför elsparksuthyrarna att vidareutveckla samarbetet de har för att själva hantera den typen av vårdslöst ställda elsparkcyklar.

– Vi har redan fått besked från företagen om att de ska öka samarbetet och kapaciteten att hantera elsparkcyklar som ligger och skräpar i buskar och liknande, säger Malin Månsson, som tror att beslutet i nämnden blir en tydlig morot för de företag som arbetar aktivt med att få sina användare att parkera på rätt sätt.

– Företagen har själva efterfrågat tydliga krav och regler så att det blir lika för alla. De företag som inte arbetar aktivt med parkeringshanteringen riskerar att få betala mer i avgifter, vilket förstås blir en konkurrensnackdel. Så vi tror att den stora vinsten med dagens beslut blir att det stimulerar alla företag att sköta sig.

Läs också