Direkt till innehåll

Ingen fordonstrafik på delar av Finlandsvägen

1 / 3

Den 6 mars till 12 april stängs järnvägskorsningen vid Finlandsvägen för biltrafik, vilket innebär en omväg och längre restider.

Det pågående arbetet med att göra den olycksdrabbade järnvägskorsningen Finlandsvägen-Lillhagsvägen säkrare – för alla trafikanter – går nu in i ett nytt skede. Det gör att delar av Finlandsvägen stängs för fordonstrafik som då hänvisas till närliggande överfarter.

Så påverkas biltrafiken

Från den 6 mars klockan 07.00 fram till den 12 april stängs Finlandsvägen för fordonstrafik mellan Grimboåsen och Lillhagsvägen (se karta längst ner). Du som kör bil får istället välja andra resvägar för att nå Lillhagsvägen och Tuvevägen, vilket kan innebära något förlängda restider och en längre resväg.  Närliggande järnvägskorsningar är Lillhagsvägen-Skogomevägen och Lillhagsvägen-Minelundsvägen.

Förändringar i kollektivtrafiken

Buss- och tågtrafiken går som vanligt under större delen av perioden med några undantag: den 6-12 april får busstrafiken ändrade körvägar, och under ett antal helger ställs Västtågen in med ersättningsbuss på sträckan Göteborg-Ytterby.

Helgerna då tågtrafiken påverkas är: 11-12 mars, 18-19 mars, 25-26-mars och 1-2 april. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för mer information om hur din resa påverkas.

Ökad säkerhet för gång och cykel

Gående och cyklister tar sig fram under hela arbetet. När järnvägskorsningen är klar kommer Finlandsvägen att ha en ny dubbelriktad gång- och cykelbana, vilket gör att gående och cyklister får en säkrare passage över korsningen.

Det var den 8 mars 2021 som en buss fick stopp och kolliderade med ett tåg vid järnvägskorsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen på Hisingen. Bussen var tom på passagerare när kollisionen skedde och inga tågpassagerare ska ha blivit allvarligt skadade. Arbetet med järnvägskorsningen vid Finlandsvägen väntas klart under våren 2023.

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar med en röd markering att Finlandsvägen är avstängd mellan Grimboåsen och Lillhagsvägen.

Läs också