Direkt till innehåll

Fler använder bälte i Västra Götaland än i riket

Bilförare i Västra Götaland är bättre på att använda bälte än riksgenomsnittet, visar NTF:s årliga bältesmätningar.

Bältesanvändningen har en stor betydelse när det gäller trafikolyckor Var tredje personbilsförare som omkommer i en trafikolycka har inte använt bälte.

NTF:s årliga bältesmätning visar att i Halland och Västra Götaland använder 98 procent respektive 97 procent av förare och framsätespassagerare bilbältet. Nationellt är användningen 96 procent.

Högst bältesanvändning uppmättes i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Jönköpings län, Uppsala län, Hallands län och på Gotland. Norrbottens län har lägst allmän bältesanvändning.

– Att vi år efter år har en bättre bältesanvändning än riksgenomsnittet är mycket glädjande. Bilbältet är ett så viktigt säkerhetssystem att användningen borde ligga på 100 procent. Det är dock oroväckande för det svenska trafiksäkerhetsarbetet att inte bältespåminnarna har haft en tydligare effekt på bältesanvändningen i tätort. Nu måste vi i mycket större utsträckning jobba med attityd- och beteendepåverkande insatser mot trafikanter och arbetsgivare för att bältesanvändningen över hela landet ska öka, säger NTF i Västs projektledare Lena Karlsson, i ett pressmeddelande.

Kvinnliga förare bättre på bälte

NTF:s årliga bältesmätningar bygger på över 350 000 observationer bland förare och framsätespassagerare i personbil, som genomfördes i landets samtliga 290 kommuner.

Kvinnliga förare är generellt bättre på att använda bälte än manliga förare.  98 procent av de kvinnliga förarna bälte jämfört med 95 procent av de manliga förarna.

Mer om NTF:s årliga bältesmätning hittar du på deras hemsida. Se länk nedan.

NTF

Läs också