Direkt till innehåll

Fler arbeten längs Säröleden

Sedan en tid tillbaka pågår flera trafikarbeten längs väg 158. Nu inleds två arbeten till.

Från och med början av april pågår ett antal trafikprojekt längs väg 158, även kallad Säröleden.

Ramper och busskörfält
Dels byggs en ny avfart respektive påfart vid Hovåsmotet, dels byggs ett busskörfält söderut mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet. Utöver detta pågår underhållsarbete av bron vid Brottkärrsmotet.

Gemensamt för dessa arbeten är att de påverkar framkomligheten på Säröleden i varierande grad. Exakt hur du som trafikant påverkas av arbetena kan du läsa mer om i denna artikel.

Två nya arbeten
Från den 27 april till den 31 maj pågår ytterligare två arbeten längs väg 158.

Det första arbetet gäller reparationer av bron över Stockån vid Kyrkobyn i Särö, det vill säga söder om Särömotet. På grund av detta arbete stängs ett körfält på väg 158 i höjd med bron dygnet runt. I nuläget är det ett körfält i vardera riktning förbi bron, men från och med nu blir det endast ett körfält öppet där trafiken släpps fram växelvis.

Det andra arbetet gäller underhåll av bron vid Hagryd Dalaväg, som ligger norr om Särömotet. I höjd med bron stängs ett körfält, vilket i detta fall innebär att det här kommer att vara ett körfält öppet i vardera riktning.

Förenklad karta över väg 158 som visar var Hovåsmotet, Brottkärrsmotet och Särömotet ligger:

vag158_2004NY_LITEN.jpg

Läs också