Direkt till innehåll

Fler åtgärder för bättre trafikflöde i Stora Högamotet

Delar av väg 160 och den västra rondellen vid Stora Högamotet ska breddas från ett till två körfält. Nedsatt hastighet gäller medan arbetet pågår.

Sedan skredet på E6 vid Stenungsund har Trafikverket gjort olika åtgärder på omkringliggande vägar för att förbättra trafikflödet i området. I Stora Högamotet har man till exempel breddat den norrgående avfartsrampen i rondellen vid Spekeröd för att förbättra framkomligheten för trafiken från E6 mot Stenungsund/Stora Höga.

Nu är det dags för fler åtgärder. Dels ska väg 160 breddas från ett till två körfält i riktning mot Stenungsund i höjd med Stora Högamotet. Dels ska det byggas ett extra körfält genom den västra rondellen

Nedsatt hastighet

Arbetet inleds i början av vecka 46 och pågår under cirka två veckor, främst mellan klockan 06.00 och 21.00. Då sänks hastigheten till 30 kilometer i timmen förbi arbetsområdet. Vid enstaka tillfällen kan trafiken även påverkas nattetid med begränsad framkomlighet genom rondellen för främst längre fordon.

Under delar av perioden går det inte att köra mot industriområdet i Stora Höga via rondellen i Stora Högamotet. Vid dessa tillfällen leds trafiken om, följ orange skyltning.

Läs också